Nazwa pełna

OSIEDLE REGATY TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000762854

NIP

9462676512

REGON

368937747

Adres siedziby

Pana Balcera 6B / U8, 20-631 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

17 grudnia 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez wszystkich komplementariuszy działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018