Nazwa pełna

FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA "ZWYCIĘSKIE ŻYCIE"

KRS

0000761735

NIP

9512475219

REGON

382034744

Adres siedziby

Dumki 3C, 02-868 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 grudnia 2018 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: samodzielnie prezes zarządu lub wiceprezes albo łącznie dwóch członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019