Poprzednio

STOWARZYSZENIE "DOM EUROPY I AZJI"

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 12 października 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE " BIAŁORUSKI MŁODZIEŻOWY HUB"

KRS

0000759981

NIP

7010894379

REGON

381911491

Adres siedziby

Plac Konstytucji 6, 00-550 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 listopada 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia i jego reprezentowania upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób pochodzących z obszarów europy i azji we wszelkich sprawach związanych z pobytem w Polsce tych osób oraz ich rodzin, a także aktywne informowanie Polskiego i międzynarodowego społeczeństwa, przedstawicieli władz państw i struktur unii europejskiej o socjalnej, gospodarczej, naukowej i społecznej sytuacji w krajach europy i azji.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór