Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 2 grudnia 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE " BIAŁORUSKI MŁODZIEŻOWY HUB"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000759981

NIP

7010894379

REGON

381911491

Data rejestracji

29 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 101 / 15, 02-011 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób pochodzących z obszarów europy i azji we wszelkich sprawach związanych z pobytem w Polsce tych osób oraz ich rodzin, a także aktywne informowanie Polskiego i międzynarodowego społeczeństwa, przedstawicieli władz państw i struktur unii europejskiej o socjalnej, gospodarczej, naukowej i społecznej sytuacji w krajach europy i azji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia i jego reprezentowania upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY