Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

12,6 mln zł

2018 r.

35 tys. zł