Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 18 października 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "PRZYSTAŃ DLA SENIORA"

KRS

0000753108

NIP

9930669251

REGON

381601106

Adres siedziby

Szkotnik 3, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 października 2018 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Cel działania

1. Zasadniczym celem fundacji jest działalność na rzecz zapewnienia opieki i warunków zamieszkania pozwalających na spokojne i godne życie osobom w starszym wieku ze schorzeniami i przypadłościami wieku podeszłego, osobom samotnym i osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. 2. Dodatkowym celem fundacji jest również działalność charytatywna, krzewienie postaw patriotycznych i społecznych.

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór