Nazwa pełna

FLATS FOR RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000751229

NIP

5922274837

REGON

381455780

Data rejestracji

1 października 2018 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, Pinczyn, 83-251 Gdańsk, Polska

Sprawozdanie za okres 10 września 2018 r. — 31 grudnia 2019 r.
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

108 tys. zł

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 1 października 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019