Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 17.10.2020

    Od 29. 08. 2018 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 29. 08. 2018 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 29. 08. 2018 do 31. 12. 2019

Wartość udziałów objętych za aport
  • 40 395 000,00 ZŁ