Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 10 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MAGNA POLONIA

KRS

0000743641

NIP

2220912514

REGON

380972964

Adres siedziby

Urocza 16, 41-400 Mysłowice, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 sierpnia 2018 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo prezes zarządu, lub dwaj członkowie zarządu działąjący łącznie.

Cel działania

Głównym celem fundacji jest dobro narodu i państwa Polskiego, a także kościoła katolickiego, co obejmuje: 1. Krzewienie postawy patriotycznej i narodowej 2. Upowszechnianie historii narodu i państwa Polskiego 3. Kultywowanie tradycji katolickiej 4. Pielęgnowanie ojczystej mowy także wśród polonii 5. Przybliżanie ideałów cywilizacji łacińskiej 6. Obrona Polskiej racji stanu 7. Propagowanie idei wolnego rynku, w tym wspieranie Polskiej przedsiębiorczości 8. Współpraca z polakami na całym świecie, w szczególności na kresach 9. Działanie na rzecz obronności narodu i państwa Polskiego 10. Podnoszenie świadomości narodowej, wiedzy o geopolityce, gospodarce 11. Edukowanie narodu Polskiego w zakresie historii, stosunków z innymi narodami, obecnej sytuacji Polski 12. Obrona dobrego imienia Polski i kościoła katolickiego, a także polaków w kraju i za granicą 13. Umacnianie więzi narodowej wśród polaków na całym świecie 14. Propagowanie innowacyjności 15. Wspieranie tradycyjnego modelu rodziny oraz ochrony życia poczętego 16. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości cywilizacji łacińskiej 17. Promowanie nowych talentów w zakresie twórczym, takim jak publicystyka, wystąpienia i odczyty publiczne, działalność kulturalna 18. Pomoc wydawniczą twórcom niezależnym

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

31,7 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]