Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

9 stycznia 2024 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

17 stycznia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »