Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 9 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

TO KASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000739587

NIP

5252755781

REGON

380704904

Data rejestracji

6 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Wynajem i dzierżawa

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 6 lipca 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  15.000,00 ZŁ.

  Wartość wkładu umówionego

  15.000,00 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  15.000,00 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019