Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

19 grudnia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

4 stycznia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »