Nazwa pełna

BCOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000738939

NIP

5252738765

REGON

369307103

Adres siedziby

Nowy Świat 33 / 13, 00-029 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lipca 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu składającego się z więcej niż jednego członka, spółka reprezentowana będzie przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym w przypadku powołania wiceprezesa zarządu spółki, do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagany będzie w każdym przypadku udział wiceprezesa zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wystarczy działanie jednego członka zarządu.

  • PREZES ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018