Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

14 grudnia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

28 grudnia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »