Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

13 grudnia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

21 grudnia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »