Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

13 lutego 2024 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

1 marca 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »