Nazwa pełna

CENTRUM NAUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000736834

NIP

9512464210

REGON

380540199

Data rejestracji

18 czerwca 2018 r.

Adres siedziby

Plac Konstytucji 3 Maja 8A / 5, 26-610 Radom, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

57,2 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz, działając samodzielnie. Spółka może być reperezentowana także przez prokurenta, a w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa - także przez pełnomocnika.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018