Nazwa pełna

CENTRUM NAUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000736834

NIP

9512464210

REGON

380540199

Data rejestracji

18 czerwca 2018 r.

Adres siedziby

Plac Konstytucji 3 Maja 8A / 5, 26-610 Radom, Polska

Sprawozdanie za okres 18 czerwca 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz, działając samodzielnie. Spółka może być reperezentowana także przez prokurenta, a w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa - także przez pełnomocnika.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018