Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

441,7 tys. zł

2020 r.

695,5 tys. zł