Nazwa pełna

RSQ PHYSIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000736230

NIP

7831781096

REGON

380504690

Adres siedziby

27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 czerwca 2018 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    16.12.2019

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony do reprezentacji jest jeden członek zarządu prezes zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018