Nazwa pełna

FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000725374

NIP

7811969402

REGON

369832134

Adres siedziby

Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 marca 2018 r.

Kapitał zakładowy

255 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

82 mln zł

2023 r.

177,9 mln zł

2019 r.

45,9 mln zł

2018 r.

476,7 mln zł

2018
2019
2023
2024
476,7 mln zł 45,9 mln zł 177,9 mln zł 82 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018