Nazwa pełna

BARSKA MERA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000723139

NIP

5272795418

REGON

366498373

Data rejestracji

15 marca 2018 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Barska 28/30, 02-315 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wytwarzanie I zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę I powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Transport drogowy towarów

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Wydawanie książek

 • Działalność holdingów finansowych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Sprawozdanie za okres 15 marca 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz - spółka pod firmą mera office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Komplementariusza reprezentuje zarząd, w którego skład wchodzi obecnie robert żurawski - prezes zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 15 marca 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  487.354,52 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  487.354,52 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 15 marca 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  270.543,64 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  270.543,64 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018