Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 6 września 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT " W IMIENIU ZWIERZĄT"

KRS

0000714965

NIP

6252464133

REGON

369317426

Adres siedziby

Teatralna 16 / 6, 42-500 Będzin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 stycznia 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych, składać może każda osoba wchodząca w skład zarządu samodzielnie

Cel działania

1. Ochrona praw zwierząt 2. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt 3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, potrzebującymi pomocy i porzuconymi 4. Organiczanie populacji kotów wolno żyjących poprzez programy ich sterylizacji i kastracji 5. Działalność adopcyjna zwierząt 6. Organizowanie opieki weterynaryjnej 7. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących 8. Powszechna edukacja ekologiczn, szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt 9. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór