Nazwa pełna

ENERGY MOBILITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000714318

NIP

5272826981

REGON

368678257

Data rejestracji

19 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała jedynego wspólnika 0 rozwiązaniu spółki energy mobility partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza michała kołpę prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy gałczyńskiego 4 w warszawie (00 - 362 warszawa) -akt notarialny z dnia 12. 11. 2019 roku, repertorium a nr 17939/2019. , 12. 11. 2019

Finanse

Kapitał zakładowy

58 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2020 r. — 29 lipca 2020 r.
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018