Nazwa pełna

DRIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000714284

NIP

8792698189

REGON

369279921

Adres siedziby

Marii Skłodowskiej-Curie 85A, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

18 stycznia 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz. Komplementariusza drimer spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 18 stycznia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  15.348.495,02 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  2000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  15.348.495,02 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 5 czerwca 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,5 mln zł

2019 r.

299,8 tys. zł

2018 r.

195,6 tys. zł

2018
2019
2020
195,6 tys. zł 299,8 tys. zł 9,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018