Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

22 lutego 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

7 marca 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »