Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 14 grudnia 2016 r.

Nazwa pełna

BIAŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE W BIAŁYMSTOKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000071206

NIP

9661302688

REGON

000807978

Data rejestracji

12 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Sitarska 49, 15-850 Białystok, Polska

Cel działania

Prowadzenie badań naukowych, rozwijanie i popieranie nauki we wszystkich dziedzinach, a w szczególności w zakresie zagadnień województwa podlaskiego, regionu kulturowego podlasia oraz obszarów historycznego wielkiego księstwa litewskiego. Zadaniem towarzystwa jest stałe aktywizowanie życia naukowego regionu, współpraca z zakładami naukowo - badawczymi, stowarzyszeniami oraz wyższymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Współdziała z władzami samorządowymi w zakresie kreowania rozwoju społeczno - gospodarczego, kulturalnego i naukowego województwa podlaskiego. Towarzystwo wspiera organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które podejmują takie działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes reprezentuje towarzystwo na zewnątrz jednoosobowo. Zobowiązania majątkowe podpisują: prezes (a w jego zastępstwie wiceprezesi) i skarbnik (a w jego zastępstwie sekretarz).

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 5 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY