Nazwa pełna

CITY APART MANAGEMENT PSZENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000711812

NIP

5922271572

REGON

369134424

Data rejestracji

2 stycznia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, Pinczyn, 83-251 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Przedmiot pozostałej działalności
  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

  • Przygotowywanie I podawanie napojów

  • Transport drogowy towarów

  • Pozostały transport lądowy pasażerski

  • Działalność usługowa wspomagająca transport

  • Działalność agentów I pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

Sprawozdanie za okres 2 stycznia 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz samodzielnie.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018