Poprzednio

SAR PW

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

22 lutego 2024 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

28 marca 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »