Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

20 czerwca 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

30 czerwca 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »