Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 13 czerwca 2016 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOTOWIE

KRS

0000069526

NIP

9151575565

REGON

020257574

Adres siedziby

13, Złotów, 55-106 Zawonia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 grudnia 2001 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje osp na zewnątrz. Umowy akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4. Rozwijanie wsród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ ST. 43/96 SĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA