Poprzednio

BLACKCREEK INVESTMENTS

Nazwa pełna

EUROWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692811

NIP

7010713113

REGON

368195777

Adres siedziby

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 sierpnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

94,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK RADY DYREKTORÓW SPÓŁKI UPRAWNIONEJ ZE 100% UDZIAŁÓW W EUROWAGON SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  94,1 mln zł

  Liczba udziałów

  1882015

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

96,2 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.EURO-WAGON.COM

Adres e-mail

CONTACT@EURO-WAGON.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018