Poprzednio

BLACKCREEK INVESTMENTS

Nazwa pełna

EUROWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692811

NIP

7010713113

REGON

368195777

Adres siedziby

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

95,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK RADY DYREKTORÓW SPÓŁKI UPRAWNIONEJ ZE 100% UDZIAŁÓW W EUROWAGON SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  95,4 mln zł

  Liczba udziałów

  1907350

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 25 listopada 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU I NIE MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI SAMODZIELNIE, ANI TEŻ WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

11 mln zł

2020 r.

96,2 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

28,6 mln zł

11 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.EURO-WAGON.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018