Poprzednio

HELIX IMMUNO-ONCOLOGY

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

16,9 mln zł

12,5 mln zł