Nazwa pełna

ALEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000691712

NIP

5862321590

REGON

368060103

Data rejestracji

22 sierpnia 2017 r.

Data ostatniej zmiany

25 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Reklama

  • Wynajem I dzierżawa

Sprawozdanie za okres 17 sierpnia 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018