Poprzednio

POLSKA PLATFORMA LNG

Nazwa pełna

POLSKA PLATFORMA LNG I BIOLNG

KRS

0000688235

NIP

5862320797

REGON

367887444

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

28 lipca 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skałdania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

Podstawowymi celami związku są: 1) reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w związku wobec organów administracji publicznej, 2) kształtowanie dobrych praktyk w branży lng, oraz 3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży lng.

Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4 tys. zł