Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,9 mln zł

2021 r.

3,5 mln zł

2018 r.

3,1 mln zł

2018
2021
2022
3,1 mln zł 3,5 mln zł 6,9 mln zł