1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych Stan na dzień 31.12.2018r. 76 556,99 zł Stan na dzień 31.12.2019r. 204 756,99 zł 2. Dane o strukturze kapitału podstawowego Wkład wspólników na dzień 31.12.2018r. 3 100,00 zł na dzień 31.12.2019r. — NoweMazury8SpZOOSpKInformacjaDodatkowa2019.pdf

Dostęp do tych danych wymaga posiadania jednego z planów abonamentowych:

99 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

149 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

Dowiedz się więcej o planach i funkcjonalnościach »