Nazwa pełna

NOWE MAZURY 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000688089

NIP

8451989632

REGON

367839959

Adres siedziby

Warszawska 8 / 8, 11-500 Giżycko, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

24 lipca 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz reprezentuje spółkę samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

22,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017