Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

29 stycznia 2019 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

6 marca 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »