Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "W TROSCE O RODZINĘ" NA WZGÓRZU LORET W SIERPCU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000685478

NIP

7761701978

REGON

367776259

Data rejestracji

10 lipca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

13 września 2019 r.

Adres siedziby

Wojska Polskiego 28A, 09-200 Sierpc, Polska

Cel działania

1)podejmowanie szeroko rozumianej działalności społecznej w trosce o dobro rodziny. 2)prowadzenie działalności charytatywnej. 3)opieka nad pielgrzymami goszczącymi w opactwie sióstr benedyktynek oraz przybywającymi na wzgórze loret do sanktuarium matki bożej sierpeckiej. 4)działalność kulturalna I oświatowa na rzecz lokalnych środowisk oraz pielgrzymów. 5)dbałość I propagowanie wartości chrześcijańskich I uniwersalnych. 6)dbałość o miejsca pamięci historycznej I kulturowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY