Poprzednio

POLSKO-CHIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I AKUPUNKTURY

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 22 marca 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I AKUPUNKTURY QIGONG ZHANG FENGJUN

KRS

0000682822

NIP

5170382428

REGON

367544951

Adres siedziby

Jaktorowska 8 / 8, 01-202 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 czerwca 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa: a) w czynnościach o wartości nie przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc) złotych - jeden członek zarządu samodzielnie; B) w czynnościach o wartości przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc) złotych - dwóch członków zarządu łącznie. C) w sprawach powierzonych uchwałą zarządu do wykonania konkretnie wskazanemu w uchwale członkowi zarządu, bez ograniczeń związanych z wartością czynności - wskazany w uchwale członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1. Celem stowarzyszenia jest niezarobkowe wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej a także działalność oświatowa. Zadania z zakresu ochrony zdrowia stowarzyszenie realizuje w oparciu o metody wypracowane w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór