Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 czerwca 2017 r.

Nazwa pełna

INSPEKTORAT OCHRONY ZWIERZĄT

KRS

0000682251

NIP

5242834295

REGON

367640519

Adres siedziby

Suwalska 5 / 2, 03-252 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 czerwca 2017 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności dokumentów w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych inspektoratu wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika zarządu dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych należących do zakresu działania zarządu wymagane są podpisy prezesa oraz sekretarza pisma w sprawach bieżących i organizacyjnych podpisuje prezes lub inna osoba upoważniona przez zarząd.

Cel działania

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką, 2. Działalność interwencyjna, w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez ściganie i ujawnienie przestępstw przeciwko zwierzętom, 3. Reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego, 4. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór