Nazwa pełna

FORUM DIALOGU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000066984

NIP

6312246582

REGON

276559905

Data rejestracji

18 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

19 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest upowszechnianie tolerancji I kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję I kulturę polski.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie lub prezes jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

HTTPS://DIALOG.ORG.PL

Adres e-mail

FORUM@DIALOG.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5510 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002