Nazwa pełna

FORUM DIALOGU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000066984

NIP

6312246582

REGON

276559905

Data rejestracji

18 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest upowszechnianie tolerancji I kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję I kulturę polski.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie lub prezes jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5510 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY