Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 12.01.2018

    Od 20. 03. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 20. 03. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 20. 03. 2017 do 31. 12. 2017