Nazwa pełna

NUNEATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000669113

NIP

5252703896

REGON

366824424

Data rejestracji

20 marca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2018 r.

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Działalność związana z zatrudnieniem

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

  • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

  • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest reprezentowana przez komplementariusza samodzielnie tj. Nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest reprezentowana przez członka zarządu działającego samodzielnie. W skład zarządu spółki nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzi gerald birgfellner - członek zarządu.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017