Nazwa pełna

NUNEATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000669113

NIP

5252703896

REGON

366824424

Data rejestracji

20 marca 2017 r.

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest reprezentowana przez komplementariusza samodzielnie tj. Nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest reprezentowana przez członka zarządu działającego samodzielnie. W skład zarządu spółki nuneaton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzi gerald birgfellner - członek zarządu.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017