Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 16 marca 2017 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA SAKINAH EUROPE"

KRS

0000668584

NIP

9522159891

REGON

366807087

Adres siedziby

Skalnicowa 7, 04-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 marca 2017 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Fundację reprezentuje, działa w jej imieniu oraz zaciąga zobowiązania prezes bądź każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa i drugiego członka zarządu działających łącznie.

Cel działania

Edukacja kulturalna oraz integracja w środowiskach obcokrajowców. Nauka o Polskiej kulturze, tradycjach i historii, nauczanie języka Polskiego, języków obcych; Działania na rzecz upowszechniania wiedzy o kulturze, historii, tradycji oraz dorobku kulturalnym, intelektualnym i gospodarczym krajów pochodzenia obcokrajowców przebywających w Polsce; Tworzenie przyjaznego klimatu oraz działań na rzecz integracji osób wyznania muzułmańskiego między nimi oraz z lokalnym społeczeństwem. Pomoc w opiece nad zabytkami innych kultur; Organizowanie pomocy humanitarnej dla potrzebujących jej osób; Działania przeciw ksenofobii, wykluczeniu społecznemu osób innej narodowości rodzin uchodźców. Ciąg dalszy w statucie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]