Poprzednio

JUSTCHOPPED POLSKA

Nazwa pełna

JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS

0000666979

NIP

9721271998

REGON

366740093

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 R. 175 / 4, 61-515 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 marca 2017 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

106,2 tys. zł

Kapitał wpłacony

106,2 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

26. 08. 2019 r. , rep. A nr 5966/2019, kancelaria notarialna w poznaniu przy ul. Pamiątkowej 2/6, notariusz wojciech radtke, 26. 08. 2019

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017