Nazwa pełna

NIE DLA MOSTU I TRASY KRASIŃSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000666578

NIP

5252702342

REGON

366742169

Data rejestracji

8 marca 2017 r.

Data ostatniej zmiany

8 marca 2017 r.

Adres siedziby

Zygmunta Krasińskiego 20 / 154, 01-581 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność: 1. Wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych I społeczności dzielnicy żoliborz, w tym wspieranie inicjatyw żoliborzan dążących do rewitalizacji, ochrony lub promocji dzielnicy żoliborz, w szczególności ul. Krasińskiego, na obszarze dzielnicy I poza nią; 2. Dbanie o warunki życia mieszkańców dzielnicy żoliborz, a w szczególności ul. Krasińskiego, oraz ich ochrona; 3. Oświatowa oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I dziedzictwa narodowego, w tym propagowanie wiedzy o historii I architekturze dzielnicy żoliborz oraz sztuce z nią związanej; 4. W zakresie ochrony środowiska I dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności ochrona unikalnych wartości zabytkowych I przyrodniczych dzielnicy żoliborz, zwłaszcza ul. Krasińskiego; 5. W zakresie turystyki I krajoznawstwa; 6. Charytatywna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest trzech członków zarządu działających łącznie - prezes lub wiceprezes zarządu działający łącznie z dwoma innymi członkami zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY