Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,2 mln zł

2021 r.

11,2 mln zł

2018 r.

3 mln zł

2017 r.

2,4 tys. zł

2016 r.

101,8 tys. zł

2005 r.

1,1 tys. zł

2005
2016
2017
2018
2021
2023
1,1 tys. zł 101,8 tys. zł 2,4 tys. zł 3 mln zł 11,2 mln zł 3,2 mln zł