SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000661592

Numer NIP

5252697440

Numer REGON

366502005

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Kapitał zakładowy

5 tys.

ul. Złota 7 / 18

00-019 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
  • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Wspólnicy