Nazwa pełna

MEA SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000661592

NIP

5252697440

REGON

366502005

Adres siedziby

Złota 7 / 18, 00-019 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność portali internetowych

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Prokurenci
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 24. 02. 2017r. , rep. A nr 340/2017, kancelaria notarialna andrzej korewicki w warszawie, zmiana umowy spółki poprzez nadanie jej nowej treści

  • 31. 01. 2017 r.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 04.09.2018

    Od 31. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 31. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 31. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017

{{ fieldValue.v }}