Nazwa pełna

MEA SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000661592

NIP

5252697440

REGON

366502005

Data rejestracji

3 lutego 2017 r.

Adres siedziby

Złota 7 / 18, 00-019 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 3 lutego 2017 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lutego 2017 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lutego 2017 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 lutego 2017 r.

  10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017