Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

803,6 tys. zł

2018 r.

730,5 tys. zł

2017 r.

2,2 mln zł

2016 r.

18,7 tys. zł

2015 r.

90,3 tys. zł

2014 r.

22 tys. zł

2013 r.

1,5 tys. zł

2012 r.

89,9 tys. zł

2011 r.

11,9 tys. zł

2010 r.

8,7 tys. zł

2009 r.

4,4 tys. zł

2007 r.

21,4 tys. zł

2006 r.

9 tys. zł

2005 r.

10,7 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
10,7 tys. zł 9 tys. zł 21,4 tys. zł 4,4 tys. zł 8,7 tys. zł 11,9 tys. zł 89,9 tys. zł 1,5 tys. zł 22 tys. zł 90,3 tys. zł 18,7 tys. zł 2,2 mln zł 730,5 tys. zł 803,6 tys. zł