Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

149,6 tys. zł

2020 r.

478,4 tys. zł