Nazwa pełna

MAZASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000658748

NIP

5213763894

REGON

366353373

Adres siedziby

Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

16 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

67,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

67,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplementariusz - spółka pod firmą mazaska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do składania oświadczeń w imieniu spółki pod firmą mazaska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. Do reprezentowania spółki pod firmą mazaska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnieni są: prezes zarządu bartosz piotr michałek oraz członek zarządu anna katarzyna michałek.

Beneficjenci rzeczywiści
Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017