Nazwa pełna

MAZASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

KRS

0000658748

NIP

5213763894

REGON

366353373

Adres siedziby

Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

16 stycznia 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

67,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

67,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest komplementariusz - spółka pod firmą mazaska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do składania oświadczeń w imieniu spółki pod firmą mazaska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. Do reprezentowania spółki pod firmą mazaska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnieni są: prezes zarządu bartosz piotr michałek oraz członek zarządu anna katarzyna michałek.

Beneficjenci rzeczywiści
Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017